Εγκατάσταση Κλιματιστικού


Από 50€

Συντήρηση Κλιματιστικού


Από 15€

Επισκευή Κλιματιστικού
Από 15€

Αποξήλωση Κλιματιστικού
Από 20€
* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ