Εγκατάσταση κλιματιστικού


Σωστή επιλογή του σημείου τοποθέτησης της εσωτερικής μονάδας Το σημείο τοποθέτησης θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 


 • Η κατεύθυνση του αέρα να είναι κατά το δυνατό προς το κέντρο του χώρου 
 • Σε περιπτώσεις με μεγάλα ανοίγματα, η κατεύθυνση του αέρα να είναι παράλληλη προς την σειρά των ανοιγμάτων 
 • Η κατεύθυνση του αέρα να μην είναι προς το σημείο που συνήθως καθόμαστε
 • Το σημείο εγκατάστασης της εσωτερικής μονάδας να είναι τέτοιο ώστε το εσωτερικό να καλύπτει τις ψυκτικές σωληνώσεις και την οπή διέλευσης 

Σωστή Επιλογή του σημείου τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο τέτοιο ώστε:


 • Να τηρούνται οι αποστάσεις από τα δομικά στοιχεία σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο του κλιματιστικού
 • Να επιτρέπεται η ασφαλής πρόσβαση για συντήρηση
 • Η απόσταση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας να είναι κατά το δυνατόν μικρότερη
 • Η κατεύθυνση του αέρα του εξωτερικού μηχανήματος να μην είναι προς όμορα παράθυρα και πόρτες άλλων ιδιοκτησιών Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην έδραση της εξωτερικής μονάδας, που θα πρέπει να γίνει με αντικραδασμικούς συνδέσμους βιδωμένους σε στιβαρή μεταλλική βάση.

Ψυκτικές σωληνώσεις air conditionΜερικά πράγματα που θα πρέπει να προσέξουμε, είναι τα εξής: 


 • Οι ψυκτικές σωληνώσεις θα πρέπει να μονωθούν κάθε μία ξεχωριστά 
 • Οι ψυκτικές σωληνώσεις θα πρέπει να τυλιχτούν με προστατευτική ταινία PVC σε όλο τους το μήκος μέχρι τα ρακόρ σύνδεσης 
 • Απαγορεύεται το κουρμπάρισμα των ψυκτικών σωληνώσεων χωρίς την χρήση του ειδικού εργαλείου για την αποφυγή τσακίσματος 
 • Οι ψυκτικές σωληνώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασία κενού για την αφαίρεση της υγρασίας 


Αποχέτευση συμπυκνωμάτων • Το δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων να είναι κατασκευασμένο από σωλήνα PVC πλαστική, σκληρή ή εύκαμπτη 
 • Η απορροή να γίνεται κατά το δυνατόν σε σιφώνια και σε μικρή απόσταση από αυτά